Zaburzenia dysocjacyjne tożsamości, podwójna osobowość

Podwójna osobowość

Zaburzenia dysocjacyjne tożsamości polegają na rozszczepieniu osobowości na co najmniej dwie różne u jednej osoby. Jest to niewątpliwie jedno z najbardziej tajemniczych zaburzeń w psychologii. Często wykorzystywane przez twórców filmów, pisarzy, czy malarzy. Choć w stworzonych przez nich dziełach przypadek zdaje się być bardziej intrygujący, niż przerażający, to rzeczywistość nie pozostawia złudzeń: ciężko jest leczyć zaburzenia tożsamości, bo ciężko jest je dostrzec.

Z reguły jest tak, że jedna z osobowości nie ma pojęcia o istnieniu drugiej. Problem wychodzi poprzez zauważenie innych problemów psychicznych, które to zaburzenie za sobą pociągnęło. Nie jest to na szczęście zbyt częste zaburzenie. Dotyka stosunkowo małą ilość ludzi i według statystyk większość stanowią kobiety. Różnice w zachowaniu tych odrębnych tożsamości są często kolosalne. Zaczynając od innych cech charakteru, poprzez sposób mówienia, czy zachowania, a kończąc nawet na wieku i poziomie inteligencji.

Widget

 Jakie są przyczyny zaburzenia tożsamości?

Przyczyną zaburzenia tożsamości jest przeżyte w przeszłości bardzo silne doświadczenie. To trauma, która spowodowała tak silny uraz psychiczny, że psychika człowieka nie była w stanie sobie z nim poradzić. Do najczęstszych przyczyn zalicza się wykorzystywanie seksualne w czasach dzieciństwa, śmierć bliskich osób, przeżyte klęski żywiołowe, czy wojnę. Jak wiadomo od dawna – dysocjacja to jeden z najsilniejszych mechanizmów obronnych. W tym przypadku stworzenie odrębnej tożsamości pozwala zepchnąć ciężkie przeżycia do poziomu podświadomości i normalnie funkcjonować, jakby zdarzenia te nigdy się nie miały miejsca. To rodzaj psychicznej ucieczki. Jak objawia się to zaburzenie? Jak wspomniane wcześniej – o zaburzeniu chory często dowiaduje się na skutek podjętego leczenia innego zaburzenia, które powstało w trakcie dysocjacji tożsamości.

Jakie są objawy choroby?

Do objawów zaliczyć można:

– depresję,

– gwałtowne zmiany nastroju,

– skłonności samobójcze,

– zaburzenia lękowe,

– uzależnienia,

– kompulsywne zachowania,

– amnezję,

– zaburzenia snu,

– autoagresję.

Powstała tożsamość drastycznie różni się od tej, która istniała przed urazem. Przejście z jednej osobowości w drugą jest odpowiedzią na bodźce, które przywołują traumatyczne wydarzenia. Mogą to być przypominające zdarzenia zapachy, dźwięki, czy widoki. Również w trakcie terapii pod wpływem hipnozy dojść może do przejścia. Najczęściej towarzyszą temu gwałtowne zmiany nastroju, ataki paniki, halucynacje słuchowe lub wizualne. 

Jak leczyć zaburzenia tożsamości?

Leczenie nie jest łatwe, bo czasem niesie za sobą wystawienie wielu błędnych diagnoz po drodze, nim dojdzie się do sedna problemu. Przez mnogość objawów, które kwalifikują się do odrębnych problemów psychicznych, łatwo można się pomylić. Przy odpowiednim zdiagnozowaniu rozpoczyna się terapię z użyciem hipnozy, która ma na celu pomóc cofnąć się choremu do emocji związanych z przeżytą traumą. A następnie wprowadzić je do wydarzeń z prawdziwego życia, by między tożsamościami powstało powiązanie, jakie pozwoli na ich połączenie.

Widget